Zapytaj o inwestycję

Na Okrzei

Zaawansowanie robót na poziomie 40,4 %:
- trwają roboty żelbetowe w cz. A poz.+7/+8,
- trwają roboty żelbetowe w cz. B poz. +7/+8,
- trwają roboty murowe naziemne poz. +3/+4,
- trwa wykonywanie tynków gipsowych klatka A kondygnacja +2,
- montaż stolarki okiennej na +4,
- montaż instalacji kanalizacyjnych poziomy cz. A poz. -1 – kontynuacja prac,
- montaż instalacji wodociągowych poziomy cz. A poz. -1 – kontynuacja prac,
- montaż instalacji kanalizacyjnych piony cz. A poz. +1+2 – kontynuacja prac,
- montaż instalacji kanalizacyjnych piony cz. B poz. +1+2 – kontynuacja prac,
- montaż instalacji wentylacji piony cz. A poz. +1+2 – kontynuacja prac,
- montaż instalacji wentylacji piony cz. B poz. +1+2 – kontynuacja prac,
- montaż instalacji wentylacji poziomy cz. A i cz. B poziom -1,
- montaż instalacji centralnego ogrzewania poziomy cz. A i cz. B poziom -1,
- montaż instalacji elektrycznych podtynkowych w mieszkaniach – cz. A poz. +1, +2, cz. B poz. +1,
- montaż instalacji elektrycznych podtynkowych w częściach wspólnych – cz. A poz. 0, +1, +2, +3, cz. B poz. 0, +1,
- wod-kan – zakończono, w trakcie odbiorów,
- cieplne – prace w trakcie,
- elektroenergetyczne - skablowano przyłącze elektroenergetyczne do złącza kablowego.

Etap 1
  • Etap 1
I

Data

Luty 2023

Start budowy

II

Stan zero

III

Stan surowy otwarty

IV

Stan surowy zamknięty

V

Planowana data

Q1 2025

Pozwolenie na użytkowanie

VI

Planowana data

Q2 2025

Przekazanie kluczy

Jesteś zainteresowany tą inwestycją?
Skontaktuj się z nami