Zapytaj o inwestycję

Razem tworzymy
wspaniałe miejsca

Deweloper
zaangażowany
społecznie

Grupa Matexi zarówno w Belgii jak i w Polsce przywiązuje dużą wagę do swojej aktywności i odpowiedzialności społecznej. Działania w tym zakresie wpisują się także w motto Matexi - „Witamy w okolicy”.

Matexi Polska w ramach swojego programu działań odpowiedzialności społecznej uruchomiła własny, autorski projekt „Deweloper szans – budujemy przyszłość dla dzieci”. Jednocześnie firma angażuje się sukcesywnie we wsparcie projektów przygotowywanych na rzecz lokalnych społeczności w sąsiedztwie realizowanych przez siebie projektów deweloperskich.

#CareForOurPlanet

People, Planet, Profit

Projekt łączący bezpośrednio działalność deweloperską firmy i jej klientów ze wsparciem realizacji celów organizacji pożytku społecznego niosących pomoc dla dzieci.

W ramach funkcjonującego już od kilku lat programu każdy kupujący mieszkanie w Matexi ma możliwość wyboru spośród trzech celów zawartych w ankiecie i wskazania deweloperowi, na jaki cel ma zostać przekazana określona kwota darowizny.

Datki przekazywane są poszczególnym organizacjom pożytku publicznego raz do roku, po zsumowaniu wskazań dokonanych przez klientów na poszczególne organizacje w danej edycji programu. W pierwszej edycji Matexi Polska przekazała na konta organizacji pożytku społecznego łączną kwotę 32 400 złotych.

Beneficjentami programu byli:

Dom Dziecka nr 2 im. Janusza Korczaka w Warszawie realizujący cel organizacji wyjazdów zimowych dla podopiecznych

Fundacja Ewy Błaszczyk „Akogo ?” prowadząca klinikę Budzik. Zajmującą się systemowym rozwiązywaniem problemów osób w śpiączce

Fundacja Przyjaciół Szpitala Dziecięcego przy Litewskiej zbierająca fundusze na zakup inkubatora dla oddziału noworodków.

Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci w Warszawie - Praga

Bielańska Akademia Umiejętności to nowy pomysł na kulturę na Bielanach!

W roku 2016 do grona beneficjentów programu dołączyła Fundacja „Nasze Dzieci” prowadzana przy Centrum Zdrowia Dziecka zastępując w tej roli Szpital przy Litewskiej, który w drugiej połowie 2015 roku przeprowadził się do nowej, lepiej wyposażonej siedziby.

Witamy
w okolicy

Aktywność społeczna na rzecz
lokalnych społeczności.

Matexi Polska w ramach swoich aktywności społecznych cyklicznie wspiera wartościowe inicjatywy sportowe i kulturalne, takie jak pikniki czy szkolne zawody sportowe organizowane zarówno przez lokalne samorządy jak i przez mniejsze, lokalne społeczności, często bezpośrednio w sąsiedztwie realizowanych inwestycji.

Workout
Painting canvas

W 2015 roku spółka roztoczyła także stałą opiekę współorganizując cykliczne, świąteczne warsztaty plastyczne dla Dzieci z Domu Dziecka nr 2 im Janusza Korczaka.

Deweloper chętne angażuje się w partnerstwo w ramach organizowanych przez władze dzielnicy wydarzeń organizowanych z myślą o mieszkańcach Bielan – dzielnicy, w której Matexi realizuje w ostatnich latach najwięcej projektów, a do tych zakończonych wprowadziło się już wielu nowych mieszkańców tej dzielnicy.

Do wspieranych wydarzeń należą między innymi: Bieg Chomiczówki i Bieg o Puchar Bielan oraz Piknik Witaj Lato na Bielanach.